หนูน้อยจอมแก่น

หนูน้อยจอมแก่น

กระทงของเรา

กระทงของเรา

พวกหนูจะไปลอยกระทง

พวกหนูจะไปลอยกระทง

รวมพลคนน่ารัก

รวมพลคนน่ารัก
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ